kontakt info
098 736 095
Usluge
Usluge

Pregled naših usluga » Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije električnih instalacija:

 • za javne građevine (škole, bolnice, vrtići)
 • poslovne građevine (proizvodni pogoni, poslovne zgrade i uredi)
 • infrastrukturne građevine (javna i privatna infrastruktura)
 • industrija (proizvodni pogoni i postrojenja)
 • energetika (dalekovodi i distributivne transformatorske stanice, niskonaponske mreže)
 • stambene i jednostavne građevine

U projektnoj dokumentaciji obrađujemo slijedeće električne instalacije:

 • distributivni energetski dalekovodi
 • distributivne trafostanice
 • kabelske i zračne niskonaponske mreže
 • niskonaponska energetska postrojenja
 • električne instalacije jake struje
 • električne instalacije slabe struje
 • sustavi dojave požara
 • sustavi tehničke zaštite (videonadzor, kontrola pruistupa, protuprovala)

 

Projektiranje Fotonaponskih solarnih elektrana

Izrađujemo projektnu dokumentaciju za solarne elektrane za tvrtke i privatne osobe te podnosimo zahtjev za upis u registar obnovljivih izvora i kogeneracije i stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

 

HAMAG-BICRO
EU
EU
ESIF FI