kontakt info
098 736 095
Projekti
Projekti

Naši projekti

 • Rekonstrukcija zgrade
  Projekt: Rekonstrukcija zgrade "Fontana" - Bolnica Lipik
  Mjesto: Hrvatska
  Godina: 2012
  Naručitelj: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

  Rekonstrukcija električnih instalacija i pripadajuće opreme

  Glavna obilježja projekta: elektro instalacije i tehnička oprema za zgradu "Fontana" u kojoj se nalazi apartmanski smještaj za bolenike

  Obavljeni radovi: projektiranje elektro instalacija i opreme

 • Poslovna zgrada HERMI
  Projekt: Poslovna zgrada HERMI
  Mjesto: Obrež Zelinski, Sv. Ivan Zelina
  Godina: 2012
  Naručitelj: HERMI d.o.o.

  Stručni nadzor dan izvođenjem arhitektonsko-građevinskih, konstrukcijskih, elektroinstalacijskih i strojarskih radova.

 • Staklenici - Lipik
  Projekt: Staklenici - Lipik
  Mjesto: Lipik, Hrvatska
  Godina: 2011 - 2012
  Naručitelj: MBM d.o.o.

  Glavna obilježja projekta: distribucija električne energije, elektrotehnička oprema i instalacije
  Obavljeni radovi: projektiranje i nadzor na rekonstrukciji i izgradnji nove elektro energetske infrastrukture (kabelski dalekovod, trafostanice i niskonaponska mreža) i električne instalacije za staklenike

 • Ante Mijić- Quercus d.o.o.
  Projekt: Ante Mijić- Quercus d.o.o.
  Mjesto: Bročice - Novska, Htvatska
  Godina: 2010 - 2011
  Naručitelj: Ante Mijić- Quercus d.o.o.

  Proizvodni pogon Ante Mijić- Quercus d.o.o. (pogon za proizvodnju drvenih elemenata i biomase)
  Glavna obilježja projekta: distribucija električne energije, elektro i tehnička oprema, monitoring električne energije, ispravljanje faktora angažirane energije
  Obavljeni radovi: projektiranje i nadzor na izgradnji nove elektro energetske infrastrukture (kablovi, trafostanice i niskonaponska mreža) i elektro uređaja za novi proizvodni pogon

 • Psihijatrijska bolnica Sv. Rafael
  Projekt: Psihijatrijska bolnica Sv. Rafael
  Mjesto: Strmac, Hrvatska
  Godina: 2009 - 2011
  Naručitelj: Bolnički red Svetog Ivana od Boga, Milosrdna Braća

  Glavna obilježja projekta: elektro instalacija i tehnička oprema za bolnicu, distribucija električne energije (trafostanice i niskonaponska mreža za bolnicu i smještaj)
  Obavljeni radovi: projektiranje i nadzor na izgradnji nove elektro energetske infrastrukture, instalacija i električnih uređaja za bolnicu
  Tehnički savjetnik u postavljanju optičkog kabela za bolnicu u suradnji sa telekomunikacijskom tvrtkom (T- Com)

HAMAG-BICRO
EU
EU
ESIF FI