kontakt info
098 736 095
Kvaliteta i garancija
Kvaliteta i garancija

Ovlaštenja, certifikati, licence

U skladu sa zakonskom regulativom i pravilnicima struke posjedujemo ovlaštenja i certifikate potrebne za izradu projektne dokumentacije i specijalističke radove te ispitivanja i atestiranja električnih instalacija.

HAMAG-BICRO
EU
EU
ESIF FI